دسته بندی پادکست ها: فصل اول

3298
ما و مدرنیّت (داریوش آشوری)
آخرین قسمت از فصل اول پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به روایت داریوش آشوری از مواجهۀ ایران با غرب و مفاهیم...
ادامه مطلب
3294
تأملی بر مدرنیتۀ ایرانی (علی میرسپاسی)
در یازدهمین قسمت پادکست #ایران_از_شنبه_صبح راجع‌به تحلیل‌های علی میرسپاسی دربارۀ تلاش‌های ایرانی‌ها برای...
ادامه مطلب
CoverS01E10
ایران جامعۀ کوتاه‌مدت (همایون کاتوزیان)
📌«سیب رو که بندازی هوا هزارتا چرخ می‌خوره» یکی از ضرب‌المثل‌های پرتکرار فارسیه که به اعتقاد کاتوزیان،...
ادامه مطلب
Cover S01E09
چرا شد محو از یاد تو نامم؟ (افسانه نجم‌آبادی)
📌 فروش دخترهای قوچانی در سال ۱۲۸۴ شمسی تبدیل به یک مسئلهٔ ملی شد که به نظر دکتر افسانه نجم‌آبادی نیروی...
ادامه مطلب
Cover S01E08
مشروطۀ ایرانی (ماشاءالله آجودانی)
📌آجودانی می‌گه فقط نوشتن کتاب مشروطۀ ایرانی سه سال زمان برده و این سخت‌ترین پروژۀ عمرش بوده. وزن و اعتبار...
ادامه مطلب
Cover S01E07
تاریخ مکتوم (سید مقداد نبوی)
🔗به همراه مصاحبۀ اختصاصی با نویسنده 📌نبوی در کتاب تاریخ مکتوم توجه‌ها رو به نیروی اپوزیسیون حکومت...
ادامه مطلب
Cover S01E06
خانه بر دامنۀ آتشفشان (علی ابوالحسنی)
📌می‌شه گفت علی ابوالحسنی متخلص به «منذر» تاریخ‌پژوهیه که بیشترین تحقیق رو در مورد زندگی و کارنامۀ شیخ...
ادامه مطلب
3211
آستانۀ تجدد (داوود فیرحی)
🎙️دکتر داوود فیرحی در جلسۀ نقد کتاب آستانۀ تجدد: شرحی بر رسالۀ تنبیه الامه و تنزیه المله، در مورد اهمیت...
ادامه مطلب
Cover S01E04
تشیع و مشروطیت در ایران (عبدالهادی حائری)
🎙️آقای دکتر حائری پنجاه سال قبل این کتاب رو نوشت تا نقش نهاد روحانیت در انقلاب مشروطه و کشاکش‌های بعدش...
ادامه مطلب
Cover S01E03
تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ (محمد توکلی طرقی)
🎙️توکلی طرقی معتقده این کتاب «حاصل کوششی برای بازنگری تاریخ تجدد در ایران»ـه. مبنای این بازنگری‌ هم زبان...
ادامه مطلب
Cover S01E02
تأملی بر عقب‌ماندگی ما (حسن قاضی مرادی)
حسن قاضی مرادی انتقاداتش به سید جواد طباطبایی و «نظریه انحطاط ایران» رو تبدیل به یک کتاب کرده. ایشون...
ادامه مطلب
2883
ایرانیان و اندیشۀ تجدد (جمشید بهنام)
📌جمشید بهنام در این کتاب سعی کرده ته‌وتوی مفهوم «تجدد» رو دربیاره. تجدد چه چیزی هست و چه چیزی نیست؛ چطور...
ادامه مطلب