فصل اول قسمت چهارم

تشیع و مشروطیت در ایران (عبدالهادی حائری)

🎙️آقای دکتر حائری پنجاه سال قبل این کتاب رو نوشت تا نقش نهاد روحانیت در انقلاب مشروطه و کشاکش‌های بعدش رو نشون بده. به نظر حائری یکی از مؤثرترین روحانیون این دوره، آیت الله نائینی بود.

📌آقای حائری بحثش در این کتاب رو حول محور آیت الله نائینی مطرح کرده؛ از زندگینامه و احوال شخصی‌ش تا ریشه‌های فکری‌ش و تحلیل ایده‌هاش در کتاب معروفش، تنبیه الامة و تنزیه الملة. حائری می‌خواد نشون بده که جایگاه نائینی و افکار و اقداماتش در انقلاب مشروطه کجا بوده.

📌قسمت چهارم پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به این کتاب اختصاص داره. اگر به نقش و جایگاه روحانیت در انقلاب مشروطه علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم خوندن این کتاب رو از دست ندید.

تشیع و مشروطیت در ایران (عبدالهادی حائری)