ایران از شنبه صبح

اپیزودهای پادکست

پادکست ایران از شنبه صبح، در فصل های 12 قسمتی منتشر می شود. در میان هر قسمت یک میان پرده منتشر می شود که در مدتی کوتاه تر به مطالب ادب، هنری، حاشیه ای و یا بخشی از یک کتاب یا مقاله اختصاص یافته است. گرچه هر فصل به طور کلی بر روی یک موضوع خاص تمرکز دارد، اما کتاب ها به موضوعات متنوعی می پردازند که مطالعه آنها به نوعی به موضوع کلی این پروژه یعنی تاریخ معاصر ایران مربوط است. 

0
مقالات
0
پادکست ها

آخرین مقالات

ما در این بخش می‌خواهیم خلاصۀ مقالات مرتبط با تاریخ معاصر ایران را که در مجلۀ وزینِ «ایران نامه» به چاپ رسیده است را برای مخاطبان خود ارائه نماییم. این مجله از سال 1361 تا 1394 توسط «بنیاد مطالعات ایران» در آمریکا منتشر می‌شد. بسیاری از متفکرین و نویسندگان برجستۀ ایرانی مطالب خود را در این مجله منتشر می‌کردند.

متن سربرگ خود را وارد کنید