فصل اول قسمت سوم

تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ (محمد توکلی طرقی)

🎙️توکلی طرقی معتقده این کتاب «حاصل کوششی برای بازنگری تاریخ تجدد در ایران»ـه. مبنای این بازنگری‌ هم زبان و تاریخه. ایشون به ما نشون می‌ده که چطور متفکرین ایرانی در حدود قرون هجده و نوزده میلادی، با توجه به ایران باستان برای خودشون هویت جدیدی دست‌وپا کردن.

📌توکلی طرقی برخلاف خیلی از روشنفکرهای ایرانی معتقده تجدد ایرانی حاصل فرهنگ خودمون بوده. ممکنه از غرب هم یه چیزهایی شنیده باشیم ولی در نهایت خودمون سرهم‌ش کردیم. تحلیل‌های درخشان توکلی طرقی رو در قسمت سوم پادکست #ایران_از_شنبه_صبح گوش بدید.

تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ (محمد توکلی طرقی)