فصل اول قسمت ششم

خانه بر دامنۀ آتشفشان (علی ابوالحسنی)

📌می‌شه گفت علی ابوالحسنی متخلص به «منذر» تاریخ‌پژوهیه که بیشترین تحقیق رو در مورد زندگی و کارنامۀ شیخ فضل‌الله نوری انجام داده. ایشون معتقده مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با «مشروطۀ وارداتی و غربی»، مخالفت آگاهانه و اصیلی بوده که متأسفانه در منابع اصلی تاریخ معاصر به‌درستی دیده نشده.

📌شیخ فضل‌الله در نگاه ابوالحسنی (منذر) مثل کسی که خانه بر دامنهٔ آتشفشان ساخته، خودش به استقبال خطر رفته تا اسلام رو زنده نگه داره.

🎙️در ششمین قسمت پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به روایت علی ابوالحسنی از شیخ فضل‌الله نوری در کتاب خانه بر دامنۀ آتشفشان پرداختیم.

خانه بر دامنۀ آتشفشان (علی ابوالحسنی)