فصل اول قسمت پنجم

آستانۀ تجدد (داوود فیرحی)

🎙️دکتر داوود فیرحی در جلسۀ نقد کتاب آستانۀ تجدد: شرحی بر رسالۀ تنبیه الامه و تنزیه المله، در مورد اهمیت این رساله و نویسنده‌ش گفت: «آیت الله نائینی در این رساله پیوندی میان دولت جدید، ملت ایرانی و مذهب تشیع برقرار کرده. بنابراین درک جایگاه شخصیتی مثل نائینی برای فهم تاریخ دولت در ایران ضروری است.»

📌 رسالۀ تنبیه الامه و تنزیه المله اولین تلاش جدی علمای شیعه برای صورتبندی سلطنت مشروطه از لحاظ فقهی است. در دیدگاه نائینی، تنها شکل مشروع حکومت در دوران غیبت امام زمان سلطنت مشروطه است.

📌 پنجمین قسمت پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به بررسی کتاب داوود فیرحی اختصاص داره. می‌تونید این قسمت رو از کانال تلگرام، یوتیوب و کست‌باکس ما گوش بدید.

آستانۀ تجدد (داوود فیرحی)