فصل اول قسمت دوازدهم

ما و مدرنیّت (داریوش آشوری)

آخرین قسمت از فصل اول پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به روایت داریوش آشوری از مواجهۀ ایران با غرب و مفاهیم غربی اختصاص داره. ایشون معتقده جوامع شرقی حین مواجهه با غرب، از تاریخ و فرهنگ خودشون بریده شدن و راه رفتن خودشون هم یادشون رفت!

شرق‌شناسی از نظر آشوری یکی از مهم‌ترین عواملیه که جوامع شرقی رو از خودشون بیگانه کرده و به بیراهه کشونده. رشته‌ای که توسط غرب برای شناخت شرق تأسیس شد اما شناخت‌ش از شرق سطحی و بدون پشتوانه بود.

ما و مدرنیّت (داریوش آشوری)