فصل اول قسمت یازدهم

تأملی بر مدرنیتۀ ایرانی (علی میرسپاسی)

در یازدهمین قسمت پادکست #ایران_از_شنبه_صبح راجع‌به تحلیل‌های علی میرسپاسی دربارۀ تلاش‌های ایرانی‌ها برای مدرن کردن ایران صحبت می‌کنیم. میرسپاسی معتقده برای مدرن شدن نباید تسلیم محض غرب بود؛ بلکه در فرایند مدرنیزاسیون باید فرهنگ بومی هم حفظ بشه. ایشون در کتابش تلاش ایرانی‌ها برای تشکیل یک مدرنیتۀ ایرانی رو نشون می‌ده؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷.

به قول میرسپاسی مدرنیته شکافی رو ایجاد کرده بود که همۀ فعالین و جنبش‌ها دنبال سازگار کردن ایران با مدرنیته بودن. یکی از مهم‌ترین جریان‌هایی که شکل گرفت، جریان اسلام سیاسی بود. میرسپاسی معتقده ایدئولوژی اسلام سیاسی، تقویت ارزش‌های اسلامی نبود، بلکه نوعی اصلاح‌گری سیاسی بود برای هماهنگ شدن با مدرنیته!

تأملی بر مدرنیتۀ ایرانی (علی میرسپاسی)