فصل اول قسمت دهم

ایران جامعۀ کوتاه‌مدت (همایون کاتوزیان)

📌«سیب رو که بندازی هوا هزارتا چرخ می‌خوره» یکی از ضرب‌المثل‌های پرتکرار فارسیه که به اعتقاد کاتوزیان، عدم قطعیت در جامعۀ ایرانی رو نشون می‌ده. ایشون می‌گه تا ۱۵۰ سال قبل، مردی که صبح از خونه می‌رفت بیرون نمی‌دونست که تا شب وزیر ممکلت می‌شه یا چهار شقه‌ش می‌کنن و از چهار گوشۀ شهر آویزونش می‌کنن!

📌کاتوزیان معتقده این وضعیت، یعنی کوتاه‌مدت بودن جامعۀ ایران، باعث شد ایران در چرخۀ بی‌پایان «استبداد-آشوب-استبداد» گیر بیفته و از روند توسعه عقب بمونه. در قسمت دهم پادکست #ایران_از_شنبه_صبح عواملی رو که ایشون برای بروز این وضعیت ذکر کرده توضیح دادیم.

ایران جامعۀ کوتاه‌مدت (همایون کاتوزیان)