فصل اول قسمت هفتم

تاریخ مکتوم (سید مقداد نبوی)

🔗به همراه مصاحبۀ اختصاصی با نویسنده

📌نبوی در کتاب تاریخ مکتوم توجه‌ها رو به نیروی اپوزیسیون حکومت قاجار جلب کرده که تا حالا کمتر کسی بهش توجه داشته. پیروان آیین باب که به دنبال سلطنت مشروطۀ پیشوای خودشون بودن و برای سقوط حکومت قاجار لحظه‌شماری می‌کردن.

🎙️ در این قسمت از پادکست #ایران_از_شنبه_صبح، روایت سید مقداد نبوی از دو اقدام این نیروی مخالف حکومت برای رسیدن به اهداف سیاسی‌ش رو بررسی کردیم: ترور ناصرالدین‌شاه و تدارک نهضت مشروطه.

تاریخ مکتوم (سید مقداد نبوی)