تگ پادکست: مدرنیته

3626
اسلامیزم و مدرنیزم (فرهنگ رجایی) [به همراه مصاحبه با نویسنده]
در انقلاب سال 57 ایران اکثر اقشار ایرانی فعالیت داشتند، اما چه شد که در نهایت اسلامیان پیروز میدان شدند؟...
ادامه مطلب
3531
تجدد و تجددستیزی در ایران (عباس میلانی)
مدرنیته از کی آغاز شد؟ سقوط قسطنطنیه توسط ترک ها؟ کشف دنیای جدید توسط کولومبوس؟ یا شاید وقتی که کپرنیک...
ادامه مطلب
3393
ایران مدرن: ریشه ها و نتایج (نیکی کِدی)
این قسمت از فصل دوم پادکست #ایران_از_شنبه_صبح یک کتاب جامع و مهم دربارۀ تاریخ معاصر ایران رو خلاصه و...
ادامه مطلب
3298
ما و مدرنیّت (داریوش آشوری)
آخرین قسمت از فصل اول پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به روایت داریوش آشوری از مواجهۀ ایران با غرب و مفاهیم...
ادامه مطلب
3294
تأملی بر مدرنیتۀ ایرانی (علی میرسپاسی)
در یازدهمین قسمت پادکست #ایران_از_شنبه_صبح راجع‌به تحلیل‌های علی میرسپاسی دربارۀ تلاش‌های ایرانی‌ها برای...
ادامه مطلب
Cover S01E03
تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ (محمد توکلی طرقی)
🎙️توکلی طرقی معتقده این کتاب «حاصل کوششی برای بازنگری تاریخ تجدد در ایران»ـه. مبنای این بازنگری‌ هم زبان...
ادامه مطلب