فصل دوم قسمت نهم

اسلامیزم و مدرنیزم (فرهنگ رجایی) [به همراه مصاحبه با نویسنده]

در انقلاب سال 57 ایران اکثر اقشار ایرانی فعالیت داشتند، اما چه شد که در نهایت اسلامیان پیروز میدان شدند؟ چه شد که اسلامیان کم کم جای خود را به اسلامگرایان و متحجرهای افراطی دادند؟ و بالاخره در این چند سال اخیر چه اتفاقی افتاده که نسل متحجرین در فشار است و نسل جدیدی در حال شکل گیری است؟ این نسل چه می گوید و چه می خواهد؟

دکتر فرهنگ رجایی در کتابِ «اسلامیزم و مدرنیزم» اسلام را در مقابل اسلامیزم و مدرنتیه را در برابر مدرنیزم قرار می‌دهد. سپس توضیح می دهد که در صد سال اخیر چطور چهار نسل از ایرانیان در نسبتی چهارگانه با اسلام/اسلامیزم/مدرنیته/مدرنیزم تاریخ معاصر ایران را شکل داده‌اند. این قسمت ویژه را از دست ندهید.

این قسمت از پادکست ایران از شنبه صبح رو می تونید در کانال یوتیوب، کست باکس و سایت ما گوش کنید.

اسلامیزم و مدرنیزم (فرهنگ رجایی) [به همراه مصاحبه با نویسنده]