تگ پادکست: سیدجواد طباطبایی

3388
ورود شطرنج به ایران (شاهنامه فردوسی)
در زمان سلطنت انوشیروان (نوشین روان) مقرر بود هر سال کشور هند به ایران باج و خراج دهد. در یکی از این...
ادامه مطلب
Mian 2
سنگ خارای ایران (سیدجواد طباطبایی)
📌استعارهٔ «سنگ خارای ایران» اولین بار توسط آرتور دوگوبینو (Arthur de Gobineau) شرق‌شناس و سیاستمدار فرانسوی...
ادامه مطلب
Cover S01E02
تأملی بر عقب‌ماندگی ما (حسن قاضی مرادی)
حسن قاضی مرادی انتقاداتش به سید جواد طباطبایی و «نظریه انحطاط ایران» رو تبدیل به یک کتاب کرده. ایشون...
ادامه مطلب