تگ پادکست: روحانیت

Cover S01E06
خانه بر دامنۀ آتشفشان (علی ابوالحسنی)
📌می‌شه گفت علی ابوالحسنی متخلص به «منذر» تاریخ‌پژوهیه که بیشترین تحقیق رو در مورد زندگی و کارنامۀ شیخ...
ادامه مطلب
Cover S01E04
تشیع و مشروطیت در ایران (عبدالهادی حائری)
🎙️آقای دکتر حائری پنجاه سال قبل این کتاب رو نوشت تا نقش نهاد روحانیت در انقلاب مشروطه و کشاکش‌های بعدش...
ادامه مطلب