تگ پادکست: مصدق

Cover Mian 11 m
ماه و پلنگ (بیژن مفید)
📌 نمایشنامه «ماه و پلنگ» نوشته بیژن مفید اولین بار سال 1348 در شیراز و دومین بار سال 1362 در لس آنجلس...
ادامه مطلب
Cover Mian 7
نطق مصدق در خلع قاجار و نصب رضاخان
📌محمد مصدق به تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی سوگند یاد می‌کنه که به مملکت و ملت خیانت نکنه و بعد...
ادامه مطلب