میان‌پرده یازدهم

ماه و پلنگ (بیژن مفید)

📌 نمایشنامه «ماه و پلنگ» نوشته بیژن مفید اولین بار سال 1348 در شیراز و دومین بار سال 1362 در لس آنجلس اجرا شد. مفید بعد از اجرای دوم در مصاحبه‌ای گفت «داستان این نمایش با الهام از زندگی دکتر مصدق نوشته شده است: دورانی شامل حرکت، قیام و سقوط او.» گرچه داستان به طور استعاری و غیرمستقیم به زندگی مصدق اشاره داره، اما به خوبی قابل اِعمال به زندگی مصدق و رابطۀ تراژیک او با ایران و مردم ایران هست.    

📌 در یازدهمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح نمایش صوتی «ماه و پلنگ» رو تلخیص و بازسازی کردیم. این میان پرده کمی طولانی‌تر از بقیۀ میان‌پرده هاست تا نوید شروع فصل دوم رو هم بده.

ماه و پلنگ (بیژن مفید)