میان‌پرده هفتم

نطق مصدق در خلع قاجار و نصب رضاخان

📌محمد مصدق به تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی سوگند یاد می‌کنه که به مملکت و ملت خیانت نکنه و بعد با تمام قوا با ماده واحده «انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه» و سلطنت رضاخان مخالفت می‌کنه. از بین ۸۵ نمایندۀ حاضر در مجلس و در غیاب مدرّس و هوادارانش تنها ۵ نفر مخالف این ماده بودن و مصدق یکی از اون‌ها بود.

 📌در هفتمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح نطق محمد مصدق در جلسهٔ علنی مجلس رو براتون می‌خونیم. نطقی آتشین که در میان همهمۀ هواداران رضاخان خاموش می‌شه.

نطق مصدق در خلع قاجار و نصب رضاخان