میان‌پرده ششم

در ذکر اخراج محمدعلی شاه (سیدحسن تقی زاده)

📌محمدعلی شاه قاجار علیه مشروطه و مشروطه‌خواهان از هیچ اقدامی دریغ نکرد. اما وقتی بالاخره تهران توسط مشروطه‌خواهان تصرف شد، محمدعلی شاه ابتدا به سفارت‌های روس و انگلیس پناه برد و بالاخره با خفت و حقارت از ایران تبعید شد.

📌در ششمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح نقل سیدحسن تقی‌زاده از آخرین مرحله اخراج محمدعلی شاه از ایران رو براتون می‌خونیم. همان‌قدر دردناک و تاسف‌برانگیز که در بیشتر مراحل تاریخ ایران شاهدش هستیم.

در ذکر اخراج محمدعلی شاه (سیدحسن تقی زاده)