میان‌پرده پنجم

آمادگی دموکراسی

📌 بعضی افراد می‌گویند «ایران در دورۀ مشروطه آمادگی دموکراسی رو نداشت». یا حتی می‌گویند «الان هم آمادگی دموکراسی رو نداریم». در واقع این افراد معتقدند برای رسیدن به جامعۀ مدرن و نهادهای دموکرات باید آمادگی قبلی در مردم ایجاد بشود.

📌 در پنجمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح دربارۀ نظریه «عدم آمادگی برای دموکراسی» (Not Ready for Democracy) صحبت می کنیم و فرازهایی از مطالب یک مخالف و یک موافق این نظریه را می‌خوانیم.

آمادگی دموکراسی