میان‌پرده چهارم

درویش‌خان (حسن عنایت)

📌 گرچه در دورۀ مشروطه لزوما تغییرات انقلابی در هنر ایجاد نشد، اما آنچه مسلم است آنکه برخی هنرها مسیرهای جدیدی برای ورود به کوچه و خیابان پیدا کردند. مثلا کنسرت موسیقی آن هم با درون‌مایه‌های انقلابی و ایرانی از جمله اتفاقات جدیدی بود از دورۀ مشروطه به بعد آغاز شد. جلودار این حرکت اجتماعی هنرمندی به نام درویش‌خان بود.

📌 درویش‌خان علاوه بر اجرای کنسرت، جزو اولین کسانی هم بود که موسیقی‌هایش را روی صفحات گرامافون ضبط کرد. او همچنین اولین قربانی تصادف خودرو در ایران بود (سال 1305 شمسی). در چهارمین میان‌پرده #ایران_از_شنبه_صبح مختصری دربارۀ او و کتاب «درویش‌خان: یک رمان عاشقانه دربارۀ موسیقی» نوشتۀ حسن عنایت خواهد شنید.

درویش‌خان (حسن عنایت)