میان‌پرده سوم

ای چرخ (عارف/بهار)

📌تصنیف «ای چرخ» یا «از خون جوانان وطن» حدود سال 1290 شمسی و در دورۀ دوم مجلس شورای ملی سروده شد. نسخه‌ای که معروف شد و بر سر زبان‌ها افتاد، تصنیف عارف قزوینی هست، ولی ملک الشعرای بهار هم تصنیف مشابهی با برگردان یکسان ولی بندهای کاملا متفاوت داره که از لحاظ ارزش ادبی و تاریخی کم از تصنیف عارف نیست.

📌 چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ! سرِ کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ! تصانیف عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار با عنوان «ای چرخ» و « از خون جوانان وطن» را در سومین میان پرده #ایران_از_شنبه_صبح بشنوید.

ای چرخ (عارف/بهار)