تگ پادکست: حائری

Cover S01E04
تشیع و مشروطیت در ایران (عبدالهادی حائری)
🎙️آقای دکتر حائری پنجاه سال قبل این کتاب رو نوشت تا نقش نهاد روحانیت در انقلاب مشروطه و کشاکش‌های بعدش...
ادامه مطلب