میان‌پرده نهم

گزارش تاسیس موزه (حسنعلی خان وزیری)

موزه یکی از نهادهای مدرنه که با هدف حفظ و اشاعه تاریخ و هنر تاسیس میشه. تو اروپا از قرن هجده یا نوزده اولین موزه‌های مدرن تاسیس میشن، اما تو ایران از اوایل قرن بیستم میلادی (یعنی دو دهۀ اول قرن چهاردهم شمسی) بحث‌هاش شروع میشه و اولین نمونه‌هاش ساخته میشه.

در نهمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح بخش‌هایی از نامۀ حسنعلی خان وزیری نقاش و مجسمه‌ساز مشهور ایرانی خطاب به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه رو براتون می خونیم. ایشون دربارۀ اهمیت تاسیس موزه صحبت می کنه و معتقده به راحتی میشه زحمات طولانی و هنگفت غربیان رو با «صد دلار» یا «مبالغ جزئی» وارد ایران کرد.

گزارش تاسیس موزه (حسنعلی خان وزیری)