میان‌پرده هشتم

شیخ صنعان و دختر ترسا (افسانه نجم آبادی)

📌داستان شیخ صنعان و دختر ترسا احتمالا اولین بار در در منطق الطیر عطار (یعنی حدود ۹۰۰ سال پیش) روایت شده، اما در دورۀ قاجار (حدود ۲۰۰ سال پیش) ایرانی‌ها این داستان رو براساس شرایط زمان بازتعبیر کردند. در اون زمان غرب مدرن از ایران دلبری می‌کرد و ایرانی‌ها در رقابتی فرهنگی بر سر پذیرش یا رد این سبک زندگی جدید بودند.

📌در هشتمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح بخش‌هایی از کتاب «زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش» نوشتۀ خانم افسانه نجم‌آبادی براتون خونده می‌شه. خانم نجم‌آبادی استاد دانشگاه هاروارد هستن و مطالعاتشون به حوزۀ زنان و تاریخ دورۀ قاجار معطوف هست.

شیخ صنعان و دختر ترسا (افسانه نجم آبادی)