تگ پادکست: گرامافون

Cover Mian 4
درویش‌خان (حسن عنایت)
📌 گرچه در دورۀ مشروطه لزوما تغییرات انقلابی در هنر ایجاد نشد، اما آنچه مسلم است آنکه برخی هنرها مسیرهای...
ادامه مطلب