تگ پادکست: کانون نویسندگان ایران

Cover Mian 18
رضا براهنی و ساواک (آراز بارسقیان)
رابطۀ رضا براهنی با ساواک داستان جالبی داره که حتی از پس تاریخ هم فراز و نشیبش خیلی واضح و مشخص نیست....
ادامه مطلب