میان‌پرده هجدهم

رضا براهنی و ساواک (آراز بارسقیان)

رابطۀ رضا براهنی با ساواک داستان جالبی داره که حتی از پس تاریخ هم فراز و نشیبش خیلی واضح و مشخص نیست. برخی اسناد و مدارک نشون میده که براهنی رسما نیروی ساواک بوده و ازشون حقوق می گرفته، ولی گفته‌ها و کرده‌های خودش و برخی اسناد دیگه خلاف این مطلب رو نشون می ده و اتفاقا براهنی رو حداقل در نیمۀ دهه پنجاه، معترضِ حکومتِ پهلوی نشون میده. 

آراز بارسقیان در کتاب «نمایندگان امر/نمایندگان کلام» تحقیق مفصلی دربارۀ چند نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران انجام داده و یک فصل هم به رضا براهنی اختصاص داده شده. این میان پرده، گرته برداریِ مختصری از فصلِ رضا براهنی، از این کتاب هست. این میان پرده رو گوش کنید، لذت ببرید، و برای تکمیلش به اصل کتاب مراجعه کنید.

قابل دسترس در: کانال تلگرام و یوتیوب

رضا براهنی و ساواک (آراز بارسقیان)