تگ پادکست: محمد علی شاه

Cover Mian 6
در ذکر اخراج محمدعلی شاه (سیدحسن تقی زاده)
📌محمدعلی شاه قاجار علیه مشروطه و مشروطه‌خواهان از هیچ اقدامی دریغ نکرد. اما وقتی بالاخره تهران توسط مشروطه‌خواهان...
ادامه مطلب