تگ پادکست: عارف

میان پرده 3
ای چرخ (عارف/بهار)
📌تصنیف «ای چرخ» یا «از خون جوانان وطن» حدود سال 1290 شمسی و در دورۀ دوم مجلس شورای ملی سروده شد. نسخه‌ای...
ادامه مطلب