تگ پادکست: شیخ صنعان

Cover Mian 8
شیخ صنعان و دختر ترسا (افسانه نجم آبادی)
📌داستان شیخ صنعان و دختر ترسا احتمالا اولین بار در در منطق الطیر عطار (یعنی حدود ۹۰۰ سال پیش) روایت شده،...
ادامه مطلب