تگ پادکست: شعر

Mian 16 Cover
اندیشۀ شکست (مهدی اخوان ثالث)
در این میان پرده درباره اندیشۀ شکست صحبت می‌کنیم. اغلب شاعران و روشنفکران ایران در نیمه دوم دهۀ سی و...
ادامه مطلب
3449
تلقی قدما از وطن (محمدرضا شفیعی کدکنی)
آقای دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی مقاله «تلقی قدما از وطن» رو سال 1352 توی نشریه الفبا منتشر کردن. این مقاله...
ادامه مطلب