تگ پادکست: استعاره

Cover Mian 11 m
ماه و پلنگ (بیژن مفید)
📌 نمایشنامه «ماه و پلنگ» نوشته بیژن مفید اولین بار سال 1348 در شیراز و دومین بار سال 1362 در لس آنجلس...
ادامه مطلب