تگ پادکست: احمدشاه

Cover Mian 7
نطق مصدق در خلع قاجار و نصب رضاخان
📌محمد مصدق به تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی سوگند یاد می‌کنه که به مملکت و ملت خیانت نکنه و بعد...
ادامه مطلب