میان پردۀ بیستم

انتخابات در روز بارانی (ژوزه ساراماگو)

قرار است در شهرِ بیداری (همان شهری که مردم پیشتر بیماری کوری گرفته بودند) انتخابات سراسری برگزار شود. باران مانند سیل می‌بارد، و هنوز هیچ کس برای رای دادن به حوزه‌های اخذ رای نیامده است. مسئولین نگرانند و ثانیه شماری می‌کنند. اما ناگهان در ساعت 4 عصر مردم مانند رودهایی که به دریا متصل می‌شوند، به حوزه‌های اخذ رای می‌آیند. مسئولین خوشحال می‌شوند؛ ولی در انتهای شب وقتی آراء شمرده می‌شود، اتفاق عجیبی افتاده است…

رمان «بیداری» نوشته ژوزه ساراماگو (برندۀ نوبل ادبیات) در ادامۀ رمان «کوری» نوشته شده، اما کمتر به آن توجه شده است. بخش آغازین این رمان را برای میان‌پردۀ این هفته در نظر گرفته‌ایم. در همین فصل اول، شاهدِ سبک پرفشار و پرتعلیق ساراماگو هستیم. میان پردۀ بیستم را گوش کنید و اگر لذت بردید آن را به دوستانتان معرفی کنید.

قابل دسترس در: کانال تلگرام و یوتیوب

انتخابات در روز بارانی (ژوزه ساراماگو)