میان‌پرده پانزدهم

ایران هم حرفی برای گفتن دارد (محمدعلی اسلامی ندوشن)

در این میان پرده بخشی از سخنرانی آقای دکتر اسلامی ندوشن را در ورودیه انجمن فلسفه و علوم انسانی (وابسته به یونسکو) به سال ۱۳۴۴ خواندیم. ایشون تاکید میکنن که فرهنگ، مایه و سرمایه ایران هست و فقط از این طریق میشه در سرنوشت جهان تاثیرگذار بود.

مرحوم دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن سال گذشته در شهر تورنتو فوت کردند و پیکر ایشون پس از یکسال امانت در کشور کانادا چند روز پیش به ایران بازگشت و در شهر نیشابور دفن شد. پانزدهمین میان‌پردۀ پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به یاد و خاطره ایشون ضبط شده است.

 قابل دسترس در: کانال تلگرام و یوتیوب

ایران هم حرفی برای گفتن دارد (محمدعلی اسلامی ندوشن)