فصل دوم قسمت پنجم

مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی (سیوان بالسلو)

مرد واقعی در ایران چگونه شخصی است؟ با در نظر گرفتن تاریخ معاصر ایران شاید بشه گفت اوایل دورۀ پهلوی شاهد شکل گیری الگوی جدیدی از مفهوم «مرد واقعی» هستیم. در حالی که تا اواخر دورۀ قاجار مرد واقعی، می‌تونست سنتی یا مذهبی باشه، لوطی مشرب باشه و با عبا و قبا چند همسر اختیار کنه، در اوایل دوره پهلوی این الگو تحت تاثیر تجددگرایی ایرانی تغییر می کنه.

خانم سیوان بالسلو معتقده «مرد واقعی» حداقل از اوایل دوره پهلوی، مردی باتحصیلات نوین، پوشش غربی، ورزشکار، تک همسر و مهمتر از همه میهن پرسته. کتاب «مردانگی ایرانی» سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات کمبریج منتشر شد و سال ۱۴۰۰ انتشارات همان ترجمه خانم لعیا عالی نیا رو روانه بازار ایران کرد. شنیدن این قسمت جذاب رو از دست ندید‌.

این قسمت از پادکست ایران از شنبه صبح رو می تونید در کانال یوتیوب، کست‌باکس، گوگل‌پادکست و… گوش کنید.

مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی (سیوان بالسلو)