فصل دوم قسمت سیزدهم

ایران بین دو انقلاب (یرواند آبراهامیان)

اولین قسمت از فصل دوم پادکست #ایران_از_شنبه_صبح به یک تونل تاریخی می پردازه. یک تونل هفتاد ساله بین انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. آقای یرواند آبراهامیان در کتاب جامع و مهم «ایران بین دو انقلاب» سعی می‌کنه یه تحلیل کلی از عوامل و ریشه‌های اتفاقات این هفتاد سال و جهت حرکت ایران معاصر ارائه کنه.

از نظر آقای آبراهامیان هر دو انقلاب مشروطه و اسلامی حاصل تعامل دو طبقۀ اجتماعی، یعنی طبقه متوسط سنتی (مذهبیون) و طبقه متوسط تحصیل‌کرده (روشنفکران)، در مقابل دولت‌هایی بود که راه رو برای نقش‌آفرینی سیاسی اونها بسته بود.

ایران بین دو انقلاب (یرواند آبراهامیان)