تگ پادکست: یوناس یوناسن

3590
پیرمرد صدساله‌ای که از پنجرۀ خانۀ سالمندان زد به چاک و ناپدید شد... (یوناس یوناسون)
آلن کارلسن، قهرمانِ داستان، در تولد صدسالگیش از پنجرۀ خانۀ سالمندان فرار می‌کنه و اتفاقات عجیبی رو پشت...
ادامه مطلب