تگ پادکست: قرون

3677
دو قِرون پول ایران (سعید نفیسی)
میزان نقره‌ای که در قِران (سکه‌های ایران در عصر قاجار) استفاده می‌شد ابتدا 9.2 گرم بود، سپس به 6.9، 5.75،...
ادامه مطلب